Thứ tư, 09/09/2020 14:53

Viện Môi trường và Tài nguyên tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020

Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tuyển sinh sau đại học năm 2020 như sau:

1. Trình độ thạc sỹ:

- Ngành tuyển sinh: Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Thời gian nhận hồ sơ: 23/10/2020.

2. Trình độ tiến sỹ:

- Ngành tuyển sinh: Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Độc học môi trường, Môi trường đất và nước.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thi: từ ngày thông báo đến 13/11/2020.

Chi tiết xem tại: http://www.hcmier.edu.vn/vn/chi-tiet/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2020-10959-1-3

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)