Thứ hai, 31/08/2020 16:53

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia

Sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm, ngày 31/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng dữ liệu quốc gia thực hiện các mục tiêu: (i) thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước; (là nền tảng dùng chung nơi các cơ quan nhà nước công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu của mình, kiểm kê dữ liệu, minh bạch về dữ liệu…); (ii) quản lý, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc việc thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; (iii) từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát triển Chính phủ số; (iv) cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp, cộng đồng; (v) tiếp nhận các đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho cơ quan nhà nước để các cơ quan nhà nước có nhiều dữ liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong giai đoạn đầu, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Cổng dữ liệu quốc gia cũng kết nối, tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu nhất. Đây là bước khởi đầu cho việc phát triển xây dựng Cổng, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần để Cổng sẽ là công cụ, nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu.

Tại Lễ khởi động, đại diện các đơn vị thuộc: Bộ TT&TT; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia. Điều này thể hiện sự cam kết của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai các hoạt động quản trị dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời cũng thể hiện tính gắn kết, sự đồng hành giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phối hợp thúc đẩy triển khai dữ liệu mở.

Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ là https://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ là https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể sử dụng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu quốc gia đối với những hạng mục cần định danh.

VVH
 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)