Thứ năm, 27/08/2020 10:07

Thông báo mời tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Thực hiện Quyết định số 2216/QĐ-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2021 (Đợt 3) thuộc “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”, Bộ Công Thương thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình như sau:

1. Tổ chức việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” nêu tại danh mục kèm theo.

2. Việc tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: 17 giờ 00 ngày 21/10/2020 (theo dấu đến của Văn phòng Bộ Công Thương).

4. Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Phòng 308 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)