Thứ sáu, 14/08/2020 10:40

Học bổng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tài trợ Học bổng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng thuộc Chương trình dịch vụ và quản lý hệ sinh thái (ESM).

Yêu cầu: có bằng tiến sỹ kinh tế hoặc kinh nghiệm tương đương về nghiên cứu các phương pháp phân tích định lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế phát triển; hoặc có bằng thạc sỹ với tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nêu trên.

Thông tin chi tiết: tham khảo trên trang thông tin điện tử của IIASA tại: https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=ohil2zy7qcd9c2tqz274kk97ioq2y2j; hoặc liên hệ Mr. Michael Le Gohebel qua email: gohebel@iiasa.ac.at.

Thời hạn ứng tuyển: 31/8/2020 hoặc tới khi tìm được ứng viên thích hợp.

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) là một tổ chức khoa học quốc tế, độc lập, phi chính phủ được thành lập vào năm 1972, có trụ sở tại Laxenburg (Cộng hòa Áo). IIASA tập hợp hơn 300 nhà quản lý, nhà khoa học và kinh tế từ hơn 45 quốc gia, trong đó có nhiều học giả nổi tiếng thế giới từng đạt giải Nobel, tiến hành nghiên cứu và liên kết với các mạng lưới nghiên cứu trên toàn cầu để thu thập, xử lý dữ liệu, từ đó đưa ra các mô hình khoa học tiên tiến. Các nghiên cứu của IIASA hướng tới việc cung cấp kiến thức chuyên sâu, giải pháp hữu hiệu cho những thách thức về chính sách và quản lý trong các vấn đề mang tính toàn cầu, quá rộng lớn và phức tạp để có thể giải quyết bởi một nước đơn lẻ.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)