Thứ sáu, 24/07/2020 15:40

Giống nhãn lai LĐ-19

Giống nhãn lai  LĐ-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu chọn tạo từ tổ hợp lai giữa giống Xuồng cơm vàng (♀) và Tiêu da bò (♂), đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ cuối năm 2019.

Giống nhãn lai  LĐ-19 có sinh trưởng tốt (tốt hơn so với giống nhãn Xuồng cơm vàng và tương đương giống nhãn Tiêu da bò), khối lượng trung bình quả khá lớn (16,33 g), thịt quả dày (5,47-5,63 mm), độ brix cao (23,34-24,0%), hạt nhỏ (2,32-2,47 g), tỷ lệ thịt quả cao (56,7-57,9%). Ngoài những ưu điểm trên, giống nhãn lai LĐ-19 có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, tỷ lệ nhiễm bệnh chổi rồng thấp (3,57%), thích hợp với vùng canh tác nhãn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Chi tiết xin liên hệ: ThS Đào Thị Bé Bảy - Viện Cây ăn quả miền Nam
Long Định, Châu Thành, Tiền Giang; Tel: 0273.3893129

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)