Thứ năm, 16/07/2020 11:28

Giống khoai lang VC6

Bộ giống khoai lang trong sản xuất của nước ta có năng suất thấp, chất lượng chưa cao, dẫn đến trong thời gian vừa qua diện tích và sản lượng khoai lang bị giảm sút. Để góp phần khắc phục những hạn chế về giống, các nhà khoa học thuộc Viện Cây lượng thực và cây thực phẩm đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao cho các tỉnh phía Bắc”. Kết quả, đã chọn tạo được giống khoai lang VC6.

Giống khoai lang VC6 được tạo từ tổ hợp lai VA1 x CIP68, trong đó giống mẹ VA1 có năng suất cao và giống bố CIP68 có hàm lượng tinh bột củ cao. Kết quả nhận dạng bằng chỉ thị ITSSR15 và IbE29 cho thấy, giống VC6 mang gen quy định tính trạng hàm lượng tinh bột củ cao. Kết quả khảo nghiệm đồng ruộng cho thấy, giống khoai lang này có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân là 130-140 ngày, vụ đông 110-115 ngày, dạng thân nửa đứng, lá hình tim, lá non màu tím, vỏ củ màu đỏ, ruột củ màu trắng ngà, củ luộc ăn rất bở. Năng suất củ đạt 25,8-26,8 tấn/ha, hàm lượng tinh bột củ đạt 22,2% (tương đương 5,8-5,9 tấn tinh bột/ha).

Chi tiết xin liên hệ: Viện Cây lượng thực và cây thực phẩm
Xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Tel: 0220.3716463; Fax: 0220.3716385

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)