Thứ sáu, 26/06/2020 15:38

Công tác thi đua khen thưởng của Khối cơ quan Bộ KH&CN đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ

Ngày 25/6/2020, tại Hà Nội, Khối cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến khối thi đua cơ quan Bộ. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tác; Lãnh đạo và một số thành viên các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ KH&CN (Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Vụ Công nghệ cao; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Công tác phía Nam; Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia; Văn phòng Đảng đoàn thể; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành KH&CN).

Thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết - kỷ cương - trí tuệ - hiệu quả”, các đơn vị trong Khối thi đua cơ quan Bộ đã cố gắng phấn đấu hưởng ứng phong trào thi đua bằng nhiều hình thức để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ giao. Công tác thi đua trong khối được triển khai lồng ghép với nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị. Công tác thi đua đã dần trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, công chức trong Khối hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Hàng năm, các đơn vị trong Khối thực hiện đăng ký giao ước thi đua cho các tập thể, cá nhân trong khối; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng. Gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng - chống tham nhũng với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Bộ nói chung.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Khối cơ quan Bộ KH&CN đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, hoàn thành kế hoạch hàng năm và các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Với những thành tích đóng góp trong giai đoạn 2015-2019, Khối cơ quan Bộ đã được trạo tặng những phần thưởng cao quý: 5 Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân; 14 Huân chương Lao động cho 5 tập thể và 9 cá nhân; 1 Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Về khen thưởng cấp Bộ, Bộ trưởng đã tặng 17 Cờ thi đua của Bộ cho 17 tập thể; 171 Bằng khen của Bộ trưởng cho 28 lượt tập thể và 143 lượt cá nhân; công nhận 59 lượt tập thể Lao động xuất sắc và 39 lượt Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

VVH
 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)