Thứ hai, 15/06/2020 10:52

Thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Quyết định số 1576/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2020)

Thực hiện Quyết định số 1576/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục gồm 1 nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo yêu cầu và theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 11/8/2020.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)