Thứ hai, 15/06/2020 10:10

Các khóa đào tạo trong tháng 7/2020 của Viện Năng suất Việt Nam

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) trân trọng thông báo lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 7/2020 dành cho tổ chức/doanh nghiệp và các cơ quan hành chính nhà nước quan tâm:

1. Ứng dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ

Thời gian: 30/6-1/7/2020; địa điểm: Hà Nội; tìm hiểu thêm: http://vnpi.vn/…/ung-dung-7-cong-cu-kiem-soat-chat-luong-tr…

2. Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Lean

Thời gian: 01, 02, 03, 04, 11 và 18/7/2020 (06 ngày); địa điểm: trực tuyến qua ZOOM tại VNPI và thực hành tại doanh nghiệp; tìm hiểu thêm: http://vnpi.vn/…/chuyen-gia-cai-tien-nang-suat-theo-phuong-…

3. Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian: 6-8/7/2020; địa điểm: Hà Nội.

4. Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Kaizen

Thời gian: 09, 10, 16, 17 và 24/7 (05 ngày); địa điểm: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

5. Nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)

Thời gian: 14-18/7/2020; địa điểm: Hà Nội.

6. Chuyên gia tư vấn hệ thống ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)

Thời gian: 21-25/7/2020; địa điểm: Hà Nội.

7. Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

Thời gian: 30-31/7/2020 (02 ngày); địa điểm: Hà Nội; tìm hiểu thêm: http://vnpi.vn/…/huong-dan-ap-dung-va-danh-gia-thuc-hanh-to…

8. Kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn và đánh giá (theo Thông tư 03/2010/TT-BKHCN)

Thời gian: 3/8-14/8/2020; địa điểm: Hà Nội.

Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo trong tháng 7/2020 của Viện Năng suất Việt Nam, vui lòng liên hệ: MsHồng Minh - Tel: 0982419883; Email: vhminh@vnpi.vn.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)