Thứ tư, 10/06/2020 16:04

Bộ KH&CN tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài cấp quốc gia

Theo Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục 2 đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 7/8/2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 7/8/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)