Thứ ba, 02/06/2020 09:32

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025”

Căn cứ Quyết định số 1481 /QĐ-BKHCN ngày 1/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục Đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, Bộ KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài theo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 31/7/2020.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1481/QĐ-BKHCN

Phụ lục Quyết định số 1481/QĐ-BKHCN

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)