Chủ nhật, 31/05/2020 16:09

Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh (UKRI) kêu gọi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19 

Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh hiện đang mở 2 chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19 và các tác động của dịch đối với các quốc gia đang phát triển, chi tiết như sau:

Chương trình do Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) và Quỹ Newton tài trợ:

- Đối tượng: nhà khoa học Việt Nam có thể đăng ký làm chủ nhiệm đề tài nếu cơ quan chủ trì phía Việt Nam đã từng nhận tài trợ trực tiếp của UKRI, hoặc có thể tham gia đề xuất chung có chủ nhiệm đề tài đang làm việc tại Vương quốc Anh.

- Kinh phí: không giới hạn.

- Thời hạn nộp hồ sơ: không giới hạn.

Chi tiết về thông báo tiếp nhận cũng như cách thức nộp hồ sơ xin xem tại: https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-newton-fund-agile-response-call-to-address-covid-19/ 

Chương trình do Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) và Bộ Y tế Vương quốc Anh tài trợ:

- Đối tượng: tất cả các nhà khoa học đang làm việc tại các tổ chức nghiên cứu Việt Nam đều có thể đăng ký làm chủ nhiệm đề tài.

- Kinh phí: tối đa 1 triệu Bảng Anh/dự án.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Chương trình gồm 3 vòng hồ sơ với thời hạn riêng biệt, cụ thể như sau: vòng 1 (22/6/2020), vòng 2 (10/8/2020), vòng 3 (28/9/2020).

Chi tiết về thông báo tiếp nhận cũng như cách thức nộp hồ sơ xin xem tại:

https://www.nihr.ac.uk/documents/global-effort-on-covid-19-geco-health-research-call-specification/24832#Eligibility

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)