Chủ nhật, 31/05/2020 16:03

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Quyết định số 173/QĐ-BKHCN)

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BKHCN ngày 4/2/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020. Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ KH&CN thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư. 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 27/7/2020.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)