Thứ năm, 28/05/2020 10:37

Chương trình hỗ trợ lãnh đạo của các doanh nghiệp xã hội/tạo tác động xã hội

Global Good Fund Fellowship là chương trình 12 tháng, hỗ trợ lãnh đạo của các doanh nghiệp xã hội/tạo tác động xã hội trên toàn cầu.

Quyền lợi:

- Mỗi thành viên đều nhận được mức hỗ trợ 10.000 USD

- Được đánh giá, theo dõi hướng dẫn cách phát triển thông qua công cụ 360 MIRROR leadership.

- Kết nối và hướng dẫn 1-1 với các lãnh đạo chuyên ngành, lãnh đạo chuyên về mảng kinh doanh để phát triển kế hoạch riêng cho doanh nghiệp.

- Tài trợ tham gia hội nghị để kết nối hệ sinh thái trên thế giới.

Điều kiện:

- Là lãnh đạo doanh nghiệp 3-5 năm, cống hiến toàn thời gian.

- Dưới 40 tuổi.

Thời gian nộp hồ sơ: 30/6/2020.

Link đăng ký: https://www.globalgoodfund.org/programs/apply/

Tìm hiểu thêm tại: https://www.globalgoodfund.org/programs/fellowship/

MN

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)