Thứ tư, 27/05/2020 10:09

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020, Bộ KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên với phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, Thông tư số 08/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 22/7/2020.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)