Thứ tư, 27/05/2020 09:06

Bộ KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ngày 22/5/2020 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn đối với 3 đề tài do Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam đề xuất. Căn cứ vào Quyết định này, Bộ KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ với phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 24/7/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)