Thứ năm, 21/05/2020 10:01

Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020

Ngày 19/5/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có Văn bản số: 1469/ĐHQGHN-ĐT hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020.

Theo đó, các đơn vị thành viên của ĐHQGHN thực hiện công tác xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học chính quy năm 2020 theo các hình thức sau:

- Xét tuyển thẳng và xét tuyển, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN;

- Tổ chức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét tuyển theo phương thức khác (thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS…).

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)