Thứ sáu, 27/03/2020 15:08

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức thi: đợt 1 được lùi đến ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020, đợt 2 được lùi đến ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2020.

- Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ: các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có thể chủ động thời gian tổ chức tuyển sinh nhưng không muộn hơn mốc thời gian thông báo kết quả thi (theo lịch trình tuyển sinh sau đại học điều chỉnh).

Chi tiết thông báo: tại đây


 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)