Thứ năm, 26/03/2020 15:45

Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu đợt 1 năm 2020

Chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu là trang bị cho người tốt nghiệp: Có kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có khả năng làm việc độc lập và có thể thích ứng tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên môn rộng của khoa học dữ liệu; Có kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân, tính chuyên nghiệp, kỹ năng về quản lý, kiến thức về xã hội cũng như các cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau phù hợp với các khía cạnh khác nhau của xã hội; Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả để có thể làm việc được trong môi trường đa ngành và môi trường quốc tế; Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và nghiên cứu khoa học. Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để thiết kế phát triển sản phẩm, đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong ngành Khoa học dữ liệu.

Chi tiết tuyển sinh xem tại:

http://huet.hueuni.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2020/?fbclid=IwAR0nGpHCubDGnSOvzIEunncPmtLzmaZs7UCuFIRoSwWuyOOXCOSLiMKSLgQ


 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)