Thứ ba, 10/09/2019 00:15

KH&CN thúc đẩy chăn nuôi bò thịt tại một số tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc

Tuấn Hải

Để khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên và nhân lực trong phát triển chăn nuôi bò tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt triển khai dự án nông thôn miền núi: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi bò thịt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc”. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã chuyển giao nhiều tiến bộ KH&CN về chăn nuôi, hỗ trợ đồng bào chủ động về nguồn thức ăn thô, xanh, giúp nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, đưa người dân địa phương thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)