Thông tin văn bản số: 2800/QĐ-BKHCN
Số hiệu 2800/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/10/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 14/10/2020
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung

Ngày 14/10/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch hành động Bộ KH&CN thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Quyết định 2800/QĐ-BKHCN nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Bộ KH&CN. Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ thuộc nhóm xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; 8 nhiệm vụ thuộc nhóm xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN; và 2 nhiệm vụ thuộc nhóm hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
04/2020/TT-BKHCN
28/09/2020
Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN
94/2020/NĐ-CP
21/08/2020
Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
02/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN
1187/QĐ-TTg
04/08/2020
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
749/QĐ-TTg
03/06/2020
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
01/CT-BKHCN
21/04/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19