Thông tin văn bản số: 03/2020/TT-BKHCN
Số hiệu 03/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/08/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 23/09/2020
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN
Trích yếu nội dung

Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 10/8/2020 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/9/2020. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
02/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
1187/QĐ-TTg
04/08/2020
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
749/QĐ-TTg
03/06/2020
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
01/CT-BKHCN
21/04/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
508/QĐ-BKHCN
03/03/2020
Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030”.
27/2020/NĐ-CP
01/03/2020
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP...
07/CT-TTG
04/02/2020
Bộ KH&CN thực hiện các giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.