Thông tin văn bản số: 04/2020/TT-BKHCN
Số hiệu 04/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành 28/09/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/11/2020
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN
Trích yếu nội dung

Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao sửa đổi như sau: sửa đổi, bổ sung các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 2; sửa đổi, bổ sung điểm a, d và đ khoản 1 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7; bổ sung khoản 3 Điều 9.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
94/2020/NĐ-CP
21/08/2020
Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
02/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN
1187/QĐ-TTg
04/08/2020
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
749/QĐ-TTg
03/06/2020
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
01/CT-BKHCN
21/04/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
508/QĐ-BKHCN
03/03/2020
Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030”.