Thông tin văn bản số: 02/2020/TT-BKHCN
Số hiệu 02/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/08/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/09/2020
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Trích yếu nội dung

Thông tư gồm 5 chương với 14 điều: Chương I - Quy định chung; Chương II - Giao quyền sử dụng tài sản trang bị và hoàn trả giá trị thông qua thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KH&CN; Chương III - Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN được giao quyền sở hữu; Chương IV - Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN và phân chia với nhà nước lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KH&CN; Chương V - Điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2020 và thay thế cho Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
03/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN
1187/QĐ-TTg
04/08/2020
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
749/QĐ-TTg
03/06/2020
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
01/CT-BKHCN
21/04/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
508/QĐ-BKHCN
03/03/2020
Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030”.
27/2020/NĐ-CP
01/03/2020
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP...
07/CT-TTG
04/02/2020
Bộ KH&CN thực hiện các giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.