Thông tin văn bản số: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Số hiệu 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Tên Văn Bản
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Trích yếu nội dung

Ngày 30.12.2015, liên Bộ KH&CN - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 5 Chương với 20 Điều, ngoài Chương I (Những quy định chung) và Chương V (Tổ chức thực hiện) là những quy định cụ thể về: Quyết định phương thức khoán chi (Chương II); quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (Chương III); xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành và công khai thông tin nhiệm vụ (Chương IV).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4.10.2016 của liên Bộ Tài chính và KH&CN hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN.