Thông tin văn bản số: 37/2015/QĐ-ttg
Số hiệu 37/2015/QĐ-ttg
Ngày ban hành 08/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/09/2015
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trích yếu nội dung

Ngày 8.9.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 1) Điều kiện về nhân lực được quy định như sau: về số lượng, nhân sự của Quỹ được bố trí theo điều kiện thực tế và không làm tăng tổng số biên chế hiện có của Bộ, UBND cấp tỉnh; các nhân sự có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, trong đó Kế toán trưởng của Quỹ là nhân sự chuyên trách; về trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, nhân sự để bố trí vào tổ chức bộ máy của Quỹ phải là những người có trìnhđộ phù hợp với vị trí làm việc (đối với nhân sự dự kiến bố trí Giám đốc điều hành Quỹ phải có trình độ đại học trở lên và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý KH&CN; đối với nhân sự dự kiến bố trí Kế toán trưởng, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành còn phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác về kế toán).2) Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết của Quỹ được bố trí trong khuôn khổ vật chất kỹ thuật hiện có của Bộ, UBND cấp tỉnh. Điều kiện, tiêu chuẩn, định mức cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và không làm tăng chi phí quản lý.3) Điều kiện về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn:Vốn điều lệ của Quỹ bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ bên ngoài. Tại thời điểm thành lập Quỹ, vốn tối thiểu là 5 (năm) tỷ đồng, trong đó phần kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu đạt 10%...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25.10.2015.