Thứ ba, 23/05/2023 16:02

Học viện Ngân hàng: tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022-2023

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/05, Học viện Ngân hàng đã tổ chức hội nghị: Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam và tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2022-2023.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, trong năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thiện các quy định về hoạt động KH&CN như: ban hành Định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2022-2025; Chiến lược phát triển Học viện Ngân hàng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy chế quản lý hoạt động KH&CN của công chức, viên chức và người lao động... Bên cạnh đó, hoat động KH&CN cán bộ, giảng viên của Học Viện đạt nhiều thành tích nổi bật, đề tài cấp cơ sở gia tăng cả về số lượng và chất lượng, các đề tài phối hợp với các đơn vị ngoài được cộng đồng khoa học đánh giá cao, số bài báo đăng trên các tạp quốc tế ngày càng tăng. Năm học 2022-2023, Học viện đã tổ chức  thành công 05 hội thảo cấp quốc tế, 02 hội thảo quốc gia với các chủ đề ý nghĩa, thiết thực, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần gia tăng uy tín, thương hiệu của Học viện…

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, TS Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng đánh giá cao những kết quả trong hoạt động KH&CN mà Học viện đã đạt được. Để nâng cao chất lượng hoạt động KH&CN trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Học viện đưa ra 9 nội dung định hướng bao gồm: 1) Kiên định xác định KH&CN là hoạt động nòng cốt trong mọi hoạt động của Học viện; 2) Quyết tâm phát triển đội ngũ nhà khoa học theo hướng tăng về số lượng, mạnh về chất lượng; (3) Rà soát lại cơ chế, chính sách, có chế độ thích đáng dành cho nhà khoa học dựa trên 3 nguyên tắc: đúng quy định của pháp luật, đúng với đóng góp của nhà khoa học và phù hợp với thực tiễn; 4) Đẩy mạnh hơn nữa số lượng, chất lượng, phạm vi, cách thức và hình thức của hoạt động KH&CN; 5) Tăng cường triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản bên cạnh các đề tài/dự án nghiên cứu ứng dụng; 6) Triển khai có hiệu quả việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện đối với các đối tác trong nước về hoạt động KH&CN; 7) Triển khai mạnh mẽ hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế; 8) Xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích giảng viên hướng dẫn khoa học, đặc biệt là cơ chế học bổng cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; 9) Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động KH&CN, đặc biệt là những sản phẩm, thành quả nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Học viện.

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Học viện Ngân hàng cũng đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm học 2022-2023.

Bùi Đoàn Mai Phương

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)