Thứ tư, 17/05/2023 11:18

Hải Phòng: Áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 cho một số địa phương

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố TCVN ISO 18091:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương. Theo đó, TCVN ISO 18091:2020 là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương.

TCVN ISO 18091:2020 là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương.

Trong năm 2023, thực hiện theo chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND TP Hải Phòng với Bộ KH&CN giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo kế hoạch, TCVN ISO 18091:2020 được thí điểm tại 6 đơn vị UBND quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng bao gồm: quận Hải An, quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, huyện Tiên Lãng, huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy; 6 UBND xã, phường bao gồm: phường Đằng Lâm (quận Hải An), phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền), xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng), xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên), xã Du Lễ (huyện Kiến Thụy), thời gian thực hiện từ tháng 03/2023 đến tháng 08/2023.

Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 vào hoạt động của chính quyền địa phương, kết quả áp dụng thí điểm được xem xét áp dụng trên phạm vi toàn Thành phố; đồng thời làm cơ sở, căn cứ để Bộ KH&CN nghiên cứu, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước.

Việc triển khai áp dụng TCVN ISO 18091:2020 gồm 5 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1: chuẩn bị và khảo sát thông tin sơ bộ; Giai đoạn 2: đào tạo phổ biến kiến thức cơ bản về TCVN ISO 18091:2020; Giai đoạn 3: hướng dẫn tự đánh giá, quản lý chất lượng tổng thể theo TCVN ISO 18091:2020; Giai đoạn 4: phê duyệt và thực hiện chương trình hành động về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo TCVN ISO 18091:2020; Giai đoạn 5: báo cáo kết quả thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.

Thanh Tùng

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)