Thứ sáu, 21/04/2023 17:30

Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

 “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo” là chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay, khẳng định nữ trí thức đang trở thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Triển lãm hưởng ứng chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 được tổ chức tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia ngày 21-22/04/2023.

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại, việc phát triển nguồn lực trí thức đã trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh cho mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu của việc phát triển kinh tế - xã hội, mỗi quốc gia cần phải phát huy tối đa mọi nguồn lực và tiềm năng trí tuệ của của mình, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Theo số liệu thống kê của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia vào năm 2019, có khoảng 46% trong tổng số nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là nữ giới. Cộng đồng nữ trí thức của Việt Nam rất đa dạng, bao gồm các nữ khoa học và doanh nhân trong mọi lĩnh vực trên toàn quốc. Các nữ trí thức đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước thông qua các công trình khoa học về lý thuyết và ứng dụng thực tế trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều đề tài nghiên cứu và sáng kiến khoa học do các nhà khoa học nữ đưa ra đã mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước. Hiện nay, các nhà khoa học nữ vẫn còn rất nhiều tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thực tế, nhưng chưa được thương mại hóa.

Ngoài việc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, các nhà khoa học nữ còn có vai trò quan trọng đối với hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, vẫn còn nhiều trở ngại và khó khăn làm hạn chế vị thế và vai trò của nữ trí thức. Vì vậy, việc hỗ trợ các nhà khoa học nữ, quảng bá, giới thiệu và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, gắn kết họ với doanh nghiệp nhằm khai thác và phát triển giá trị các tài sản trí tuệ, thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ là vô cùng cấp thiết.

Chiêu Dương

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)