Thứ sáu, 03/02/2023 14:59

Đồng Tháp: Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá hoạt động chuyển giao ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) giai đoạn 2018-2022.

Giai đoạn 2018-2022, Sở KH&CN Đồng Tháp đã tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng 8 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ đã nghiệm thu. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cho 62 nhiệm vụ. UBND tỉnh đã công nhận và chuyển giao 33 kết quả nhiệm vụ (1 nhiệm vụ cấp quốc gia, 25 nhiệm vụ cấp tỉnh  và 7 nhiệm vụ cấp cơ sở) cho 49 cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai ứng dụng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số kết quả đạt được trong nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng; đồng thời nêu bật những khó khăn, hạn chế và đề xuất một số giải pháp, đưa ra một số định hướng nghiên cứu, ứng dụng trong thời gian tới.

Trúc Ly

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)