Thứ hai, 01/08/2022 16:39

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Phổ biến về biến đổi khí hậu và triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26

Ngày 29/7/2022 tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến về biến đổi khí hậu và triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Ông Trần Minh Nghĩa - Trưởng ban Môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, COP26 đánh dấu sự chuyển đổi mang tính đột phá trong mô hình phát triển trên thế giới, từ dựa trên năng lượng hoá thạch, sang phát triển ít phát thải, hướng tới phát thải ròng bằng "0". Vấn đề chuyển đổi sang năng lượng sạch và nhanh chóng chấm dứt sử dụng than được thúc đẩy mạnh mẽ. Các nguồn tài chính quốc tế cho phát triển điện than sẽ sớm chấm dứt và chuyển sang tập trung hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, duy trì, phát triển rừng và bảo vệ các hệ sinh thái. Các cam kết mạnh mẽ và những ý kiến đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, để thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm  giảm phát thải khí nhà kính, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn đến 2030, định hướng đến năm 2040.

Nguyễn Văn Chính

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)