Chủ nhật, 26/06/2022 14:47

Hoạt động khai thác IPPlatform phục vụ nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ được duy trì ở mức cao

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở  hữu công nghiệp (IPPlatform) đã được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và các đối tác khác nghiên cứu và phát triển. Kết quả hoạt động khai thác IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tháng 5/2022 tiếp tục được duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng đáng kể so với tháng 4/2022.

Cụ thể:

- Tổng số khách (Visitors) truy cập tháng 5/2022 là 11.874 (trung bình 396 Visitors/ngày), tăng 10% so với tháng 4/2022. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 5/2022 là 714 (4/5/2022), tăng 17%, ngày có số Visitors truy cập lần đầu nhiều nhất trong tháng 5/2022 là 190 (24/5/2022), tăng 100% (biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 5/2022.

- Tổng số Page Views trong tháng 5/2022 là 152.601 (trung bình 5,086 Page Views/ngày), tăng 16% so với tháng 4/2022. Ngày có số Page Views nhiều nhất là 10.234 (4/5/2022), tăng 25% (biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 5/2022.

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 5/2022 là 1.075; tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 5/2022 là 10.609, tăng 25%.

- Tiếp nhận và xử lý 14 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về sở hữu công nghiệp, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ sở hữu công nghiệp thông qua IPPlatform và Fanpage IPPlatform.

Dựa vào thông tin do IPPlatform cung cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể đánh giá khả năng khai thác hợp pháp các đối tượng sở hữu công nghiệp. Nền tảng này cũng giúp tăng cường công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương nói chung, hoạt động phát triển tài sản trí tuệ nói riêng.

CT

 

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)