Thứ ba, 07/06/2022 17:12

Đồng Nai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022".

Kế hoạch được xây dựng và ban hành với định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp; các thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm: chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch và dịch vụ logistic; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngoài ra, còn ưu tiên hỗ trợ các dự án ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ theo kế hoạch này là những cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới (không quá 5 năm). Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp tại tỉnh.

MN

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)