Thứ năm, 16/09/2021 09:30

Hội thảo “Luật thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”

Hội thảo do Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức. Thời gian dự kiến vào 18/11/2021. Hội thảo tập trung thảo luận về pháp luật thương mại trong thời kỳ hội nhập tại Việt Nam, với các nội dung chính sau:

- Đánh giá các quy định của pháp luật về thương nhân và hoạt động thương mại.

- Đánh giá các quy định về các hoạt động thương mại: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại…

- Đánh giá các quy định về chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại.

- Đánh giá các quy định quản lý nhà nước về thương mại.

- Thảo luận về những nhu cầu thay đổi gần đây của pháp luật thương mại.

- Đề xuất hoàn thiện pháp luật thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Thời hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 30/10/2021.

Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: 10/11/2021.     

Chi tiết xem thêm tại: https://law.ueh.edu.vn.
    

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)