Chủ nhật, 05/09/2021 10:31

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 2062/QĐ-BKHCNngày 06/8/2021

Thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-BKHCN ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CNcấp quốc giađặt hàng để tuyển chọn, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 07 tháng 10 năm 2021.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)