Thứ hai, 07/12/2020 10:10

Thiền sư Pháp Loa: Sự nghiệp tu hành, thiền học và dấu ấn lịch sử

Kỷ niệm 690 năm ngày Thiền sư Pháp Loa viên tịch, Đại học Quốc gia Hà Nội (đầu mối là Viện Trần Nhân Tông) và UBND tỉnh Quảng Ninh (đầu mối là UBND thị xã Đông Triều) sẽ tổ chức Hội thảo: "Thiền sư Pháp Loa: Sự nghiệp tu hành, Thiền học và dấu ấn lịch sử - kỷ niệm 690 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa viên tịch".

Hội thảo tập trung nghiên cứu và thảo luận những nội dung sau: Hành trạng, sự nghiệp tu hành và vai trò vị trí của Thiền sư Pháp Loa trong Phật giáo Trúc Lâm đời Trần và Phật giáo Việt Nam nói chung; Thiền học của đệ Nhị tổ Pháp Loa; Thiền sư Pháp Loa, Phật giáo Trúc Lâm với vùng đất Quảng Ninh xưa và nay; Phật giáo Trúc Lâm truyền thống và hiện đại: Thảo luận về những giá trị và sự gợi mở từ sự nghiệp của Thiền sư Pháp Loa nói riêng, Phật giáo Trúc Lâm nói chung trên các phương diện tu tập, hoạt động văn hóa, học thuật, biên soạn thư tịch, ấn tống kinh sách… đối với đời sống đương đại.

Thời gian: ngày 10-12/12/2020.

Địa điểm: thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)