Thứ năm, 05/11/2020 14:37

Hội thảo “Hướng tới một ASEAN phát triển bền vững cải thiện môi trường đầu tư và ngưng cạnh tranh thuế”

Hội thảo năm trong khuôn khổ của nghiên cứu: “Hướng tới thu hút FDI bền vững trong ASEAN: Môi trường kinh doanh là động lực chính” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng PRAKARSA tại Indonesia dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam Việt Nam thực hiện. Nghiên cứu này sẽ nhằm mục đích làm rõ những yếu tố quyết định của dòng vốn FDI chảy vào các quốc gia trong khu vực ASEAN. Qua đó, đánh giá tác động của các ưu đãi thuế và ưu đãi ngoài thuế tới việc thu hút đầu tư FDI tại các nước ASEAN và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Thời gian: 14h00-17h00, thứ Tư, ngày 11/11/2020.

Địa điểm: Khách sạn The Hanoi Club, 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)