Thứ năm, 10/09/2020 09:52

EVN và công cuộc chuyển đổi số

Đổi mới tư duy là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong dẫn dắt chuyển đổi số. Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội thảo Những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong dẫn dắt chuyển đổi số do EVN tổ chức vào ngày 8/9/2020 tại Hà Nội và được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Theo ông Albert Antoine - Cố vấn công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và chuyển đối số đến từ Singapore thì để chuyển đổi số thành công, điều quan trọng nhất là tư duy của người lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi số. Do vậy, chuyển đổi số chủ yếu là việc doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động của mình với các công nghệ mới chứ không đơn thuần chỉ là áp dụng chúng. Kim chỉ nam cho chuyển đổi số là duy trì chuyển đổi, ứng phó với các thách thức và huy động tổ chức, tập trung đầu tư. Cam kết của lãnh đạo có vai trò quan trọng trong chuyển đổi số, từ tầm nhìn đến thực thi, sử dụng tối đa tài sản hiện tại, phát triển công nghệ và văn hóa, thay đổi chiến lược và tầm nhìn theo thời gian.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh, chuyển đổi số là một vấn đề mới đối với EVN. Do đó, Lãnh đạo EVN, lãnh đạo các đơn vị cần phải thay đổi tư duy, bởi nếu không có sự chuyển biến trong tư duy, sẽ không đạt được thành công trong chuyển đổi số. Với mục tiêu đến năm 2022, EVN sẽ thực hiện thành công chuyển đối số, do vậy, EVN và các đơn vị cần phải tập trung, bắt tay và thực hiện ngay từ bây giờ để triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp công nghệ như xây dựng nhóm dữ liệu, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin…

Thu Hiền - Ban Truyền thông EVN


 
 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)