Thứ sáu, 05/06/2020 09:20

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020

Bộ KH&CN tuyển chọn tổ chức và các nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN với phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 03/8/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)