Thứ sáu, 01/06/2018 04:25

Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592

Ngày 31/5/2018, Bộ KH&CN đã có công văn số 1621/BKHCN-TCCB thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (Chương trình 592). Theo công văn số 1621, Bộ KH&CN kêu gọi các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 theo nhóm nhiệm vụ sau:

i) Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.
ii) Nhóm dự án hỗ ươm tạo trợ doanh nghiệp kH&CN
iii) Nhóm đề tài/dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Bộ KH&CN (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 20/6/2018. Chi tiết xin xem thêm tại công văn số 1621/BKHCN-TCCB ngày 31/5/2018.

CM

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)