Thứ sáu, 16/03/2018 03:28

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Nghị định 39, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ; giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường; chi phí gian hàng tại hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn được miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu; miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp; miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo... Đặc biệt, Nghị định cũng quy định hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

PT

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)