Phát triển vùng đất “Chín Rồng” dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST); huy động nguồn lực cho phát triển KH,CN&ĐMST phục vụ thiết thực, hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vùng đất “Chín Rồng” của đất nước… là mong muốn và kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cũng như đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL tại Hội nghị Giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ 27 (tổ chức tại Bến Tre ngày 14/06/2024).

Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân: 30 năm một chặng đường

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã thực sự trưởng thành và lớn mạnh đúng như dân gian đã nói “Tam thập nhi lập”. Nhiệm vụ sắp tới của Cục rất nặng nề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn và an ninh hạt nhân cho các dự án ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ mới quy mô lớn hơn trong y tế, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật, dự án lò phản ứng nghiên cứu mới và trước mắt là thực hiện dự án sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) 2008.

Vĩnh Long: Nhiều giải pháp quan trọng để phát triển sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ (SHTT). Bài viết khái quát những kết quả bước đầu và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện thành công Chiến lược SHTT đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Bảo hộ giống cây trồng tại Philippines

Khác với Việt Nam, Philippines không phải là thành viên của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). Những quy định về bảo hộ giống cây trồng của Philippines được xây dựng trong Đạo luật Bảo hộ giống cây trồng năm 2002. Thông qua việc phân tích các văn bản pháp lý liên quan, bài viết chỉ ra điểm khác nhau trong pháp luật về bảo hộ giống cây trồng giữa Việt Nam và Philippines, làm cơ sở tham khảo cho nước ta để hướng đến hội nhập bền vững trong thời gian tới.

Sử dụng hạt nano kim loại tổng hợp xanh trong canh tác nông nghiệp

Việc sử dụng hạt nano kim loại tổng hợp xanh trong canh tác nông nghiệp đang ngày càng được chú trọng như một giải pháp bền vững để nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn môi trường. Các phương pháp tổng hợp nano kim loại truyền thống thường liên quan đến việc sử dụng hóa chất độc hại và tiêu thụ năng lượng cao, nhưng qua nguyên lý tổng hợp xanh, chúng ta có thể tạo ra hạt nano kim loại bằng cách sử dụng nguồn gốc từ thực vật và dung môi ít độc, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, khi áp dụng công nghệ này trong nông nghiệp, cần phải thực hiện một cách cẩn thận và kiểm soát chặt chẽ.