Thứ sáu, 10/11/2023 07:50
Số 11 năm 202353 - 57Download

Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học tại một số quốc gia

ThS Nguyễn Thanh Tú1, PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng2

1Trường Đại học FPT

2Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chính sách phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) của Trung Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Vương quốc Anh có nhiều khác biệt, song những nội dung cốt lõi lại khá tương đồng. Đó là: nhận thức chung về vai trò quan trọng, xu thế của AI trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó có GDĐH; có những cam kết chính sách mạnh mẽ (mục tiêu), nguồn lực tài chính (phương tiện) cho việc triển khai chính sách; có lộ trình, kế hoạch rõ ràng với tính khả thi cao.

Lượt dowload: 109 Lượt xem: 576

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)