Thứ sáu, 10/11/2023 07:55
Số 11 năm 202332 - 33Download

Chế tạo thiết bị thử mỏi tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực bằng nguồn lực trong nước

Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Trọng Thân

Viện Chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Đo lường, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải

Trước yêu cầu hiện đại hóa các thiết bị thí nghiệm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành giao thông vận tải nói riêng, các nhà khoa học thuộc Viện Chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Đo lường (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải) đã nghiên cứu thiết kế, làm chủ công nghệ và chế tạo thành công thiết bị thử mỏi tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực, góp phần phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống đường sắt tại Việt Nam.

Lượt dowload: 99 Lượt xem: 507

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)