Thứ ba, 10/10/2023 08:00
Số 10 năm 202343 - 46Download

Trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp tỉnh Long An: Hiện trạng và đề xuất giải pháp

Lê Trọng Tài1, Lê Mộng Lâm1, Phan Đình Nhân2

1Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

2Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

 

Trong bối cảnh toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc nâng cao trình độ công nghệ sản xuất là một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi và tăng cường năng lực cạnh tranh. Bài viết đánh giá khái quát về hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Long An. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Lượt dowload: 90 Lượt xem: 464

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)