Chủ nhật, 10/09/2023 08:00
Số 9 năm 202339 - 41Download

Đồng Nai: Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

TS Lại Thế Thông

Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai

Xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa của thành công”, trong những năm gần đây, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Đồng Nai đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và cả nước nói riêng. Đặc biệt, nhiều dự án KH&CN đa ngành đã được triển khai và áp dụng vào sản xuất, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của địa phương. Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hoạt động KH&CN, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện và nâng cao đời sống của người dân.

Lượt dowload: 130 Lượt xem: 613

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)