Chủ nhật, 10/09/2023 07:55
Số 9 năm 202331 - 33Download

Nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn

Hoàng Văn Duật1, Bùi Thị Thùy Nhung1, Nguyễn Đức Tú1, Trần Quang Nhã1, Nguyễn Thế Dương1, Trần Thị Thu Hiền1, Ngô Minh Khang1, Trần Thị Tuyết2

1Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

2Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân

 

Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (Recirculating aquaculture systems - RAS) là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong nuôi trồng thủy sản. Với sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn”, mã số DAĐL. CN.08/20, giai đoạn 2020-2023, đã được Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ Thủy sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III triển khai thực hiện. Kết quả của dự án đã xây dựng, hoàn thiện quy trình công nghệ và mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn, sử dụng thức ăn công nghiệp. Quá trình nuôi được kiểm soát, nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro; sản phẩm ốc hương đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Lượt dowload: 83 Lượt xem: 488

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)