Chủ nhật, 10/09/2023 07:50
Số 9 năm 202310 - 11Download

NATIF: Đổi mới để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn

Anh Trà, Xuân Bình

Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong tình hình mới. Tạp chí KH&CN Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Ích - Phó Giám đốc Phụ trách Cơ quan điều hành NATIF về những điểm mới trong hoạt động của NATIF và một số vấn đề liên quan tới các hoạt động hỗ trợ của Quỹ dành cho doanh nghiệp.

Lượt dowload: 115 Lượt xem: 576

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)