Thứ hai, 10/07/2023 08:00
Số 7 năm 202340 - 42Download

Vĩnh Long: Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Văn Giới

Phó Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long

Với vai trò quản lý nhà nước về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là KNĐMST. Trên cơ sở đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã ra đời với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Bài viết chia sẻ những “nét riêng” sau 5 năm triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và KNĐMST trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lượt dowload: 142 Lượt xem: 585

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)