Thứ sáu, 05/05/2023 07:30
Số 5 năm 202326 - 28Download

Việt Nam: Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2030

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hiện nay, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đều khẳng định, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế thế giới và quá trình số hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh, cơ cấu thị trường cũng như phân phối lại thị phần toàn cầu. Để kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội và năng suất chất lượng tại mỗi quốc gia, việc đổi mới, phát triển hệ thống tiêu chuẩn là đặc biệt quan trọng.

Lượt dowload: 46 Lượt xem: 2001

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)